วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:09 น.

การเงิน หุ้น

TMนำเสนอผลประกอบการ

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 15.33 น.

TMนำเสนอผลประกอบการ 

 
นายแพทย์ศุภพงษ์จรรโลงบุตร   ประธานบริหาร นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TMร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอผลประกอบการประจำปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงปีก่อน 42.04% แย้มรับผลบวกประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้อายุณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้