วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:54 น.

การเงิน หุ้น

บล.ไทยพาณิชย์ขาย 5 DW รุ่นใหม่เพิ่มทางเลือกนักลงทุน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.12 น.

บล.ไทยพาณิชย์ขาย 5 DW รุ่นใหม่เพิ่มทางเลือกนักลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 5 รุ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ DW ที่ออกในล็อตนี้ ประกอบด้วย ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 5 ตัว ได้แก่ AP23C1805A BCP23C1805A BH23C1805A PTTG23C1805A VGI23C1905A โดยอ้างอิงหุ้นที่มี อัตราทดสูง 3 - 5 เท่า มี Time Decay ต่ำ และเป็น DW ที่มีระยะเวลายาวถึง 1 ปี จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อีกทั้งยังมีสภาพคล่องในการเสนอซื้อ/ขาย ที่สูง การทำราคาจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดซื้อขายพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 

SCBS มี DW เสนอขายให้กับนักลงทุนรวม 107 ตัว ประกอบด้วยประเภท Call Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 90 ตัว และมี DWประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 17 ตัว ครอบคลุมหุ้นอ้างอิงทั้งหมดที่อนุญาตกว่า 90% เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย

 

ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล "ฟิทช์ เรทติ้ง" ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านลูกค้าบุคคลและผลการดำเนินงานที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholesตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน www.scbs.com/DW

 

หน้าแรก » การเงิน หุ้น