วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 04:39 น.

การเงิน หุ้น

กรุงศรี ตั้งปธ.คณะเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.21 น.
กรุงศรี ตั้งปธ.คณะเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งนายวิธพล เจาะจิตต์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล 
นายวิธพลดูแลรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกรุงศรี พร้อมมุ่งมั่นร่วมสร้างกรุงศรีในการเป็นองค์กรที่น่าทำงาน ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรกรุงศรีทุกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงศรีสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน 

นายวิธพลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนร่วมงานกับกรุงศรี นายวิธพลมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรชั้นนำ โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งช่วยดูแลบริษัท เมอร์เซอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ควบคู่กันไป และยังเคยเป็นประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ Marsh & McLennan Corporation (ประเทศไทย) อีกด้วย