วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:49 น.

การเงิน หุ้น

ไทยพาณิชย์ออกDWล็อตใหม่15ตัว

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 11.48 น.

ไทยพาณิชย์ออกDWล็อตใหม่15ตัว

 

ไทยพาณิชย์เสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 15 ตัว เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ DW ที่ออกในล็อตนี้ประกอบด้วยประเภทสิทธิในการซื้อ(Call Warrant) จำนวน 12 ตัว ได้แก่ BEAU23C1805A BEM23C1805A BIG23C1805A GPSC23C1805A HMPR23C1805A PTT23C1805A PTTE23C1805A ROBI23C1805A S23C1805A SGP23C1805A STPI23C1805A THAI23C1805A และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrant) จำนวน 3 ตัวได้แก่ HMPR23P1805A PTT23P1805A PTTE23P1805A โดยอ้างอิงหุ้นที่มีอัตราทดสูง 3 - 5 เท่า มี Time Decay ต่ำ และเป็น DW ที่มีระยะเวลายาวเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งยังมีสภาพคล่องในการเสนอซื้อ/ขาย ที่สูง การทำราคาจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะเปิดซื้อขายพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 

ส่งผลให้ SCBS มี DW เสนอขายให้กับนักลงทุนรวม 115 ตัว ประกอบด้วยประเภท Call Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 96 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 19 ตัว ครอบคลุมหุ้นอ้างอิงทั้งหมดที่อนุญาตกว่า 90% เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย

 

ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านลูกค้าบุคคลและผลการดำเนินงานที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน www.scbs.com/DW

 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ Call Warrant ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 12 ตัว ได้แก่ 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAU23C1805A) 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM23C1805A) 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (BIG23C1805A)4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC23C1805A) 5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPR23C1805A) 6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท. (PTT23C1805A) 7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTE23C1805A) 8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โรบินสัน (ROBI23C1805A) 9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. สิงห์ เอสเตท (S23C1805A) 10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP23C1805A) 11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI23C1805A) 12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. การบินไทย (THAI23C1805A)

 

นอกจากนี้ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) จำนวน 3 ตัว ได้แก่ 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPR23P1805A)2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท. (PTT23C1805A) 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTE23C1805A)