วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 08:53 น.

การเงิน หุ้น

บล.เคทีบีร่วมจัดจำหน่าย เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 06.05 น.

บล.เคทีบีร่วมจัดจำหน่าย เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง

 
 
บล.เคทีบี  ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย กองทุน “เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง”  มั่นใจตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนเตรียม IPO 21-29 ส.ค.นี้
 
นายแพรททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท ประธานกรรมการ บลจ.สยามไนท์ฟันด์แมเนจเม้นท์ ร่วมด้วยนายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามสนับสนุนการจัดจำหน่ายกองทุนใหม่ “เอสเคเอฟเอ็ม       แม่โขง” ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SMF-A และ SMF-I) ซึ่งเป็นประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) SET Total Return Index และ FTSE Vietnam มีจำนวนเงินทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท  เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ำโขง เสนอขายผู้ลงทุน 2 กลุ่มนักลงทุนทั่วไปกำหนดขั้นต่ำ 5 แสนบาท ส่วนนักลงทุนสถาบัน 10 ล้านบาท โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21-29 สิงหาคม 2560  ติดต่อได้ที่ บลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ 02-639-2621 และ 02-639-2964 ต่อ 126 หรือ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-648-1718, 02-648-1762 และผู้สนับสนุนการขายฯ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัททหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด, บล. โกลเบล็ก จำกัด, บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)