วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 19:46 น.

การเงิน หุ้น

ARROW กำไรครึ่งปีแรกแตะ 100.20 ลบ.

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 06.07 น.

ARROW กำไรครึ่งปีแรกแตะ 100.20 ลบ. 

 
 
 
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (ARROW)  ทำผลงานครึ่งปีแรก กำไรสุทธิ 100.20 ล้านบาท  ส่วนรายได้เท่ากับ 688.76  ล้านบาท  เหตุออเดอร์หนุนเต็มที่ ขณะที่บอร์ดใจดีสุดๆ อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเอาใจผู้ถือหุ้นอีกแล้วในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น  กำหนดจ่ายวันที่ 8 ก.ย.นี้  พร้อมตั้งบริษัทย่อย “คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น”ทำธุรกิจ START UP เพื่อรองรับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 “ธานินทร์  ตันประวัติ” มั่นใจครึ่งปีหลังธุรกิจสดใสตามอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารและอสังหาฯ ที่ยังเติบโต แถมเป็นช่วงไฮซีซั่น  หนุนผลงานปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10-20%    
    
 
 
นายธานินทร์  ตันประวัติ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ARROW)  เปิดเผยถึงผลประกอบการงวด 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560) ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 100.20 ล้านบาท  ขณะที่รายได้รวมปรากฎว่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 688.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 10.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 620.83 ล้านบาท    เนื่องจากการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ
   
 
จากผลการดำเนินงานที่ยังอยู่ในทิศทางที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท  จำนวน 253,748,582 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,749,716.40 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2560   และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 กันยายน 2560
 
 
นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติให้ตั้งบริษัทย่อย บริษัท คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อให้การตอบรับไทยแลนด์ 4.0 และเป็นธุรกิจ Start up ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (SMART SOLUTION) โดย ARROW ถือหุ้นในสัดส่วน 70%
 
 
นายธานินทร์ กล่าวต่อถึงภาพรวมธุรกิจไตรมาสที่เหลือปีนี้ ของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะยังคงทำผลงานขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจจากงานรับเหมาก่อสร้างที่ยังเติบโต อีกทั้งทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 770 ล้านบาท  ประกอบกับคาดว่าจะมีงานใหม่ๆ ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิต ท่อร้อยสายไฟที่ได้รับบัตรการส่งเสริม (BOI) อีกหนึ่งสายการผลิต เพื่อช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยปีนี้มั่นใจรายได้รวมยังคงเติบโตไม่ต่ำกว่า 10-20 %  ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจะรักษาให้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-30 %
 
  
“จากผลการดำเนินงานที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้มีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้น   โดยบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตทั้งรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน   เพื่อผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งๆ  ขึ้นไป”นายธานินทร์กล่าวในที่สุด .

หน้าแรก » การเงิน หุ้น