วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:59 น.

การเงิน หุ้น

บอร์ด NDR ไฟเขียว ร่วมลงทุน “เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น”

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 10.56 น.

บอร์ด NDR ไฟเขียว ร่วมลงทุน “เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น” 

 
 
 
บอร์ด บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์  (NDR) อนุมัติขยายไลน์ธุรกิจ ผ่านการเข้าร่วมลงทุน “เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น” ในสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียน ลุยธุรกิจวิจัย ผลิตและจำหน่ายระบบ รวมทั้งอุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย คาดจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนก.ย.นี้ หวังเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ หนุนธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน
 
 
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัท เพื่อวิจัย ผลิตและจำหน่ายระบบ รวมทั้งอุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อรองรับการใช้งานในทุกรูปแบบ
 
 
โดยชื่อบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้ง คือ  บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จำกัด มีทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 6 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น ซึ่ง NDR จะเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ในสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นมูลค่าการลงทุน 3 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 6 ล้านบาท โดยเม็ดเงินที่ใช้ลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้ภายในเดือนกันยายนนี้
 
 
 คาดว่าการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นการขยายสายธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะสามารถทำตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ผลักดันรายได้ และกำไร เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น