วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 18:02 น.

การเงิน หุ้น

TMBเปิดช่องทางดิจิทัลเอาใจลูกค้า

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 10.11 น.

TMBเปิดช่องทางดิจิทัลเอาใจลูกค้า

 

TMB เปิด TMB LINE Official Account เพื่อเป็นอีกช่องทางดิจิทัลในการจัดส่งข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการศึกษา และติดตามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้าจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากการวิจัยที่จัดทำอย่างสม่ำเสมอ พบว่าผลสำรวจล่าสุดโดยสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้ Line ถึง 95.8% โดยมีปริมาณการใช้งานสูงในทุก Generation โดยเฉพาะ Generation X และ Y จะมีการใช้งานมากถึง 98%ประกอบกับผลการวิจัยโดยหน่วยงานภายในพบว่า ลูกค้าเปิดใจยอมรับข้อมูลข่าวสารจากแบรนด์ผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากทาง LINE Thailand ที่เปิดเผยว่า % Block Rate จะต่ำลงในแบรนด์ที่สามารถส่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

 

TMB จึงจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในด้านการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้าวางแผนการเก็บออม ลงทุน และใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการอัพเดทกิจกรรมและโปรโมชั่นตรงใจ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ TMB ยังได้จัดทำ LINE Sticker ชุด PIGGY GANG ที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ในทุก Moment ของชีวิตประจำวัน รวมทั้งสิ้น 16 แบบซึ่งโหลดได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ จนถึง 13 ธันวาคม 2560