วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 03:54 น.

การเงิน หุ้น

สนับสนุนการลงทุน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 15.59 น.

สนับสนุนการลงทุน

 

 

นายโนริอากิ โกโตะ   กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายมาโกโตะ โคบายาชิ   ประธานกลุ่ม Financial Solutions ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (BTMU) และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง 3 องค์กร ในความร่วมมือให้การสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศทั่วโลกและสนับสนุนผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุนในไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม