วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 21:23 น.

การเงิน หุ้น

บจ. mai ไตรมาส 3 ยอดขาย เพิ่มขึ้น 14.99%

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 17.22 น.

บจ. mai ไตรมาส 3 ยอดขาย เพิ่มขึ้น 14.99%  

 
 
ผลการดำเนินงานของ บจ. mai ไตรมาส 3 ปี 2560 มียอดขายรวม 40,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.99% ขณะที่กำไรสุทธิรวม 594 ล้านบาท ลดลง 56.72% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากมีรายการพิเศษเกิดขึ้น พบกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 
 
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 141 บริษัท จากทั้งหมด 145 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 พบ บจ. มีกำไรสุทธิจำนวน 98 บริษัท คิดเป็น 69.50% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด โดยมียอดขายรวม 40,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.99% ต้นทุนรวม 31,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.33% ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 24.20% เป็น 22.65% ส่วนกำไรสุทธิรวม 594 ล้านบาท ลดลง 56.72% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
 
 
“ ผลการดำเนินงานของ บจ. mai ไตรมาสนี้ ยังพบการเติบโตของยอดขาย แต่มีต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงบาง บจ. มีบันทึกขาดทุนจากรายการพิเศษ ทำให้กำไรสุทธิรวมลดลง หากไม่นับรวมรายการพิเศษดังกล่าว พบว่ากำไรสุทธิยังเติบโตอยู่ที่ 8.16% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณารายกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า 7 ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งในจำนวนนี้มี  3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กำไรสุทธิรวมเติบโตขึ้นด้วย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดย 5 บจ. ที่มีกำไรสุทธิสูงสุดในไตรมาสนี้ คือ บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) , บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) , บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล (SGF) , บมจ. 2 เอส เมทัล (2S)  และ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) ตามลำดับ” นายประพันธ์กล่าว
 
 
สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก บจ. mai มียอดขายรวม 114,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.12% ต้นทุนขายรวม 88,129 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.09% อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 24.29% เป็น 22.96% กำไรสุทธิรวม 2,920 ล้านบาท ลดลง 34.37%  
 
 
หากพิจารณาโครงสร้างเงินทุนรวมของ บจ. mai พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรง โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E Ratio อยู่ในระดับ 1.03 เท่า ในขณะที่สิ้นปี 2559 อยู่ในระดับ 1.07 เท่า
 
 
ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 145 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 562.36 จุด ลดลง 8.75% จากต้นปี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 338,518 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 2,366 ล้านบาทต่อวัน