วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 17:10 น.

การเงิน หุ้น

เปิดงาน “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ”

วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 19.45 น.

เปิดงาน “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ” 

 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการจัดงาน “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ” ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรไทยและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและมีรายได้ พร้อมยกระดับสินค้าไทย โดยในงานยังได้สนับสนุนให้ผู้ขายเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการรับชำระเงินผ่าน QR Code ภายใต้ชื่อ SCB Easy Pay – แม่มณี Money Solution อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี  คุณวัลลยา  แก้วรุ่งเรือง  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจำหน่ายจำนวน 165 ร้านค้า