วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 21:17 น.

การเงิน หุ้น

CHO จับมือ SCN ลุยประมูลเมล์ NGV 489 คัน

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 18.19 น.

CHO จับมือ SCN ลุยประมูลเมล์ NGV 489 คัน 

 
 
บมจ.ช ทวี  จับมือ บมจ. สแกน อินเตอร์  จัดตั้งกิจการค้าร่วม  ในนาม “กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO” เข้าร่วมประมูลงานรถเมล์ NGV  ขสมก. พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถฯ จํานวน 489 คัน ราคากลาง 4,020 ล้านบาท มั่นใจมีความพร้อมทุกด้านในการเดินหน้าโครงการให้ประสบความสำเร็จ เพื่อนำรถเมล์ใหม่มาให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
 
               
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด  (มหาชน) หรือ CHO ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้จัดตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium) กับบริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ SCN ในนาม “กลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO” เพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ หรือ ขสมก. พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน โดยมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,020,158,000 บาท
 
             
“เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพราะนอกจากจะสามารถประกอบยานยนต์ตามคำสั่งซื้อได้แล้ว  ยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง  นอกจากนี้  เรายังได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง “บมจ.สแกน อินเตอร์” ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ซึ่งหากได้รับงานดังกล่าว  เชื่อมั่นว่าจะสามารถเดินหน้าทำโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยหลักธรรมภิบาล และความโปร่งใส  เนื่องจากทั้งคู่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการอยู่แล้ว” นายสุรเดช กล่าว 
 
    
โครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน  ถือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรถเมล์ใหม่มาให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หากไม่มีรถทดแทนโดยเร็วจะเกิดปัญหาในการให้บริการประชาชน เนื่องจากปัจจุบันรถโดยสารเริ่มทยอยจอดเสียเป็นจำนวนมาก ทำให้มีรถโดยสารไม่เพียงพอที่จะรองรับการใช้บริการของประชาชน