วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 18:28 น.

ข่าวสังคม

ธอส.ชวนเยาวชนออมเงิน

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 13.02 น.

ธอส.ชวนเยาวชนออมเงิน

 
 
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งเสริมการออมของเยาวชนเนื่องใ นโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เชิญชวนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ New Gen ระหว่างวันที่ 13-21 มกราคม 2561 รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท (กรณีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท และเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี) เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำเพียง 500 บาท และพิเศษรับฟรี!! ตุ๊กตาหมี ธอส. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่ วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน้าแรก » ข่าวสังคม