วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:28 น.

ข่าวสังคม

กคช.มอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐ

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 19.23 น.

กคช.มอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐ 

 
 
 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ   มอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจให้กับตลาดบวรร่มเกล้าให้กับ นายชนะพล ชินปัญจะพล ประธานฝ่ายบริหารบริษัทชินบวร จำกัด   ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการตลาดดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ตลาดบวรร่มเกล้า โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ (บวรร่มเกล้า) เป็น 1 ใน 4 โครงการนำร่องตลาดเคหะประชารัฐของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าร่วมกันพัฒนาเป็นตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ เนื่องจากเป็นตลาดนัดชุมชนที่พัฒนาตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าในชีวิตประจำวันที่มีราคาย่อมเยา
 
 

หน้าแรก » ข่าวสังคม