วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13:01 น.

ข่าวสังคม

เปิดงาน วันนักประดิษฐ์ 2561

วันจันทร์ ที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 00.56 น.

เปิดงาน วันนักประดิษฐ์ 2561

 
 
นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และนายแพทย์ ธรรม วิทัยวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และ นายแพทย์ เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล ได้เข้าร่วมงานวิจัยกับ ทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับ การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้โครงการของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ภายในงานมีการแสดงและนิทรรศการอีกมากมาย โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธาน  ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หน้าแรก » ข่าวสังคม