วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:13 น.

ข่าวสังคม

ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้

วันอังคาร ที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 05.13 น.

                                       ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้

 

 

 

 นายสมนึก  ธนเดชากุล นายกเทศบาลนครนนทบุรี  เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 “ท่องเที่ยววิถีนนท์  ที่คนยังไม่รู้”  ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า  โดย เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ นายมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ เป็นตัวแทนเพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้  ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2561

หน้าแรก » ข่าวสังคม