วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 03:26 น.

ข่าวสังคม

เปิดโครงการ ...

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 05.53 น.

เปิดโครงการ ...

 

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลสิรินธร มีกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ภายใต้หน่วยงานภาครัฐและการพัฒนาบุคลิกภาพทักษะการพูดและแสดงออก ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร