วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:10 น.

ข่าวสังคม

ลีลาศการกุศล

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 10.09 น.

ลีลาศการกุศล

 
"ราตรี สวีทวาเลนไทน์" ครั้งที่ 17 ลีลาศการกุศล สู่เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
 
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย   ประธานคณะกรรมการจัดงานลีลาศการกุศล "ราตรีสวีทวาเลนไทน์" พร้อมด้วย คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์   ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส นายจรัญ เจียรวนนท์   ประธานกิตติมศักดิ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมงานลีลาศการกุศล "ราตรี สวีทวาเลนไทน์" ครั้งที่ 17 เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษา เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในเทศกาลแห่งความรัก ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

หน้าแรก » ข่าวสังคม