วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:54 น.

ข่าวสังคม

ธพว. พัฒนาตลาดสร้างรายได้คนเมืองกาญจน์

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 19.45 น.

ธพว. พัฒนาตลาดสร้างรายได้คนเมืองกาญจน์

 

SME Development Bank “พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ให้คนเมืองกาญจน์”


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ให้การต้อนรับ พล.อ. ธงชัย สารสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) และ พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และนายสนธิรัตน์ สนธิ  จิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของธนาคาร ในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืนในงาน “พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง       จ.กาญจนบุรี
 

หน้าแรก » ข่าวสังคม