วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:44 น.

ข่าวสังคม

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “พระราชินี” เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์

วันอังคาร ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561, 19.00 น.

 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “พระราชินี” เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์

 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

 

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ (หู) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2561

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักพระราชวัง

 

6 มีนาคม พ.ศ.2561