วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:00 น.

ข่าวสังคม

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 22.59 น.

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

สมหวัง  พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การตลาดและการเปิดร้านค้าออนไลน์ ตามโครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ otop เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน otopเพื่อการท่องเที่ยว จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

หน้าแรก » ข่าวสังคม