วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:42 น.

ข่าวสังคม

เปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 06.50 น.

เปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง

 

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำหน้าที่ของสมองด้านความคิด ความจำ และการตัดสินใจในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพบกพร่องในระยะต้น ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสิรินธร  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร