วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:33 น.

ข่าวสังคม

ยลชัยลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบ้านผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 07.06 น.

ยลชัยลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบ้านผู้สูงอายุ

 

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวัชรพัฒน์ เกรียงไกรเกษม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ และนางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบ้านผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร และเยี่ยมชมบ้านพิชิตใจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และลงพื้นที่สำรวจอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ๘ ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

หน้าแรก » ข่าวสังคม