วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:40 น.

ข่าวสังคม

ธนชาตหนุนธปท.- มุ่งสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 14.42 น.

ธนชาตหนุนธปท.- มุ่งสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

 
 
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เยี่ยมชมบูธธนชาตในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความเสี่ยงด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยธนาคารธนชาตร่วมปลูกฝั งและให้ความรู้ความเข้ าใจประชาชน โดยนำโครงการ “Rethink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข” ที่ธนชาตจัดทำขึ้น พร้อมด้วยคลิปเตือนภัยประชาชนใน โครงการ “รู้จักกลลวง รู้ทันมิจฉาชีพ ปลอดภัยทางการเงิน” ที่ทำร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และคลิปความรู้จากสำนักงานคณะกร รมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) นำมาจัดแสดง ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้