วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:22 น.

ข่าวสังคม

ตลท.จัดอบรม

วันพฤหัสบดี ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 16.45 น.

ตลท.จัดอบรม

 
กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด ภายใต้โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 โดยมีบรรณารักษ์เข้าร่วม 300 คน

หน้าแรก » ข่าวสังคม