วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:33 น.

ข่าวสังคม

เปิดงานโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาล

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 06.58 น.

เปิดงาน โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาล 

 

 

 

จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาล ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยมี  พรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (ส.น.ส.) วิลาวัลย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ธันยพัฒน์ มั่นณิชนันท์ พงศา แสนใจงาม บุญยิ่ง กู้สวัสดิ์ และ โชคชัย มนตรีอมรเชฐ กรรมการ ส.น.ส. มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องพาโนรามา 1โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

หน้าแรก » ข่าวสังคม