วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:08 น.

ข่าวสังคม

เอสซีจีเทรดดิ้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุน SMEs ไทย

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 10.14 น.

เอสซีจีเทรดดิ้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุน SMEs ไทย 

 

 

เอสซีจี โดยบริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "Cross Border e-Commerce"เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs ส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีน ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
e-Commerce โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจไทยในภาคเหนือ และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยสินค้าของไทยที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น