วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:53 น.

ข่าวสังคม

ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เชิดชูเกียรติ

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 13.33 น.

ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เชิดชูเกียรติ  

 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ จากการปฏิบัติภารกิจ เป็นหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน ในโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันสานพลังเพื่อยกระดับการศึกษาไทย โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่เป็นการรวมตัวกันของ 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งในช่วงแรก ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งภาคเอกชน ได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และพนักงานจิตอาสาเพื่อทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ไปสู่โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ในงานประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ  คอนเน็กซ์ อีดี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์