วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:20 น.

ข่าวสังคม

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 12.14 น.

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

 

นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน ให้เกียรติเป็นประธานในเปิดงาน “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโฉลกหลำ” โดยมีนายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ จ.สุราษฎร์ นายพงศักดิ์ หาญกล้า ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโฉลกหลำ บริษัท พริส แลนด์ แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับทีม ADSU มหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน ณ บ้านโฉลกหลำ อ.เกาะพะงัน  จ.สุราษฎร์ธานี