วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:50 น.

ข่าวสังคม

สทนช.รุกติดตามสถานการณ์น้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 14.13 น.

สทนช.รุกติดตามสถานการณ์น้ำ

 
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและปริมาณน้ำเก็บกัก ที่โครงการชลประทานหนองหวาย อ.น้ำพอง ของสำนักชลประทานที่ 6 และ ที่เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโดยตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโนนฆ้อง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโดนฆ้อง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น