วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:28 น.

ข่าวสังคม

สมันเตา สัญจร 3 ล่องเจ้าพระยาตามรอยศิลปะเรือไทย

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 21.30 น.

สมันเตา สัญจร 3 ล่องเจ้าพระยาตามรอยศิลปะเรือไทย

 

ปาร์คนายเลิศจัดกิจกรรม “สมันเตาสัญจร ครั้งที่ 3  ล่องเจ้าพระยาตามรอยศิลปะเรือไทย” ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามรอยศิลปะเรือไทย สัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเรือในพระราชพิธี เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและทรงคุณค่าของช่างฝีมือไทยที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ชมความงามของเรือพระราชพิธี อาทิ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นต้น นอกจากนี้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาในรัชกาลที่ 9 พร้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านนาวาสถาปัตย์ ซึ่งก่อให้เกิดเรือในรูปแบบต่างๆ มากมาย ร่วมสัญจรไปด้วยกันในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00 น. – 14:00 น. ราคา 1,950 บาทต่อท่าน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณกรกนก โทร.02 253 0123 หรือ097 926 5599  Email: guide@nailertgroup.com 

หน้าแรก » ข่าวสังคม