วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:51 น.

ข่าวสังคม

13 รพ.BDMS ได้การรับรองมาตรฐาน CAMTS and CAMTS EU

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 02.34 น.

                                                   13 รพ. BDMS ได้การรับรองมาตรฐาน CAMTS and CAMTS EU

 

 

นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท  ประธานฝ่ายแพทย์ และประธานโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มอบใบประกาศนียบัตรที่ได้รับมอบจาก The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems : CAMTS  ให้แก่ผู้บริหาร จาก 13  รพ. ที่ได้ผ่านการรับรองจาก CAMTS และCAMTS EU โดยมี นายแพทย์ดุลย์  ดำรงศักดิ์  Program Administrator BDMS EMERGENCY SERVICESและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มรพ.กรุงเทพภาคใต้  พร้อมด้วยผู้บริหารตัวแทนจาก 13 รพ. ร่วมรับมอบใบประกาศ เมื่อเร็วๆ นี้