วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 03:55 น.

ข่าวสังคม

เปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562, 12.39 น.

เปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

 
 
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน้าแรก » ข่าวสังคม