วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:45 น.

ข่าวสังคม

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 14.01 น.

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ เลขานุการและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ นางมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ นำ นางาสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงานโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ปี 6” ได้แน่ นางสิริลักษณ์ ภูริพัฒน์ นางสาววรีสา นวีภาพ นางสาววรวรัย อิ่มอโนทัย นางสาวสุขุมาล เชื้อเขียว และนายอภิชัย รุจิระวิโรจน์ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเก้าทูลกระหม่อม ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมบททุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ฯในการจัดหาเครื่องตรวจหัวใจด้วยความเสียงความถี่สูง (ECHO) แด่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต