วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:54 น.

ข่าวสังคม

ป้องไฟป่า

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562, 19.18 น.

ป้องไฟป่า  
 

 เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายจอมกิตติ  ศิริกุล  ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ  สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินให้แก่กรมป่าไม้ จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา  อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ณ กรมป่าไม้