วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:39 น.

ข่าวสังคม

ดรีมเวิลด์มอบสิ่งของบ้านเด็กอ่อนรังสิต

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 16.19 น.

ดรีมเวิลด์มอบสิ่งของบ้านเด็กอ่อนรังสิต

 

 

ฐาดิลก  กลีบบัว ผอ.สายเทคนิคสวนสนุกดรีมเวิลด์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน นำสิ่งของที่ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้น้อง ๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของสวนสนุก ฯโดยมีตัวแทนจากสถานสงเคราะห์ ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน