วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:30 น.

ข่าวสังคม

เอเชียทีคร่วมสร้างความเชื่อมั่นช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562, 06.26 น.

 

นางสาวเปรมินทร์ เลอนรเสฏฐ์ ผู้จัดการทั่วไป โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ “Water Festival 2019 วิถีน้ำ....วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย”