วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:24 น.

ข่าวสังคม

สุขสยามอยู่เย็นเป็นสุข @ ไอคอนสยาม

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562, 06.37 น.

 

ลักขณา  นะวิโรจน์ ประธานกรรมการ โครงการสุขสยาม คุณชยะพงส์  นะวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการสุขสยาม และ กมลนัย  ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมจับมือเปิดงาน "สุขสยามอยู่เย็นเป็นสุข @ ไอคอนสยาม" เพื่อส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ไทยไปกับกิจกรรม  Water Festival 2019  เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย  ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมชวนสัมผัสกับกิจกรรมพัดสุขได้ ในงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน นี้