วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:55 น.

ข่าวสังคม

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562, 06.55 น.

 

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ก่อนเปิดโอกาสให้ นายปรีดา จุลวงษ์รองประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จำกัด และคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ