วันอังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 15:45 น.

ข่าวสังคม

เปิดงานแสดงแสงสีเสียง

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 17.05 น.
เปิดงานแสดงแสงสีเสียง
 
 
นายอวยชัย อินทร์นาค ผวจ.สุราษฎร์ธานี(กลาง) เป็นประธานเปิดงานแสดงแสงสีเสียง ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซี่ยน ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาสุราษฎร์ธานี นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง