วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:04 น.

ข่าวสังคม

เทเวศประกันภัยมอบชุดปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.48 น.

เทเวศประกันภัยมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่ อปพร. เขตพระนคร

 

 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่ นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพระนคร 3 หน่วย โดยมีผู้นำชุมชนในเขตพระนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2