วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:57 น.

ข่าวสังคม

SACICT ประกาศความพร้อมจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้ง 10

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 09.43 น.

SACICT ประกาศความพร้อมจัดงาน ฝ้ายทอใจ  ครั้งที่ 10

 ชูแนวคิด “วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ” มุ่งหวังผ้าฝ้ายเข้าถึงคนไทยมากขึ้น 
 
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้า สยามพารากอน SACICT  หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าวโครงการ “ ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 โดยมี “คุณอัมพวัน พิชาลัย” ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ร่วมในการแถลง ข่าวชูแนวคิด “วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ” เพื่อสนับสนุนงานผ้าฝ้ายศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับและมี บทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน (Today Life’s Craft) ไม่เฉพาะเครื่องแต่งกายเท่านั้น ทว่ายังสามารถต่อยอดไปถึงผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์อื่นๆ อันจะส่ง ผลดีต่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านให้มีความยั่งยืน 
 
 
พร้อมเปิดวงเสนาในหัวข้อ “วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ” และชมแฟชั่นคอลเคลชั่นชุด“แสงเดือน” (Magic Beams) ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของนักออกแบบรุ่นใหม่ “คุณเอก ทองประเสริฐ” ที่ได้แรงบันดาล ใจจากผ้าฝ้ายทอ 5 ลายพิเศษของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ เพลง “เสียงเดือน” (Magic Beams) เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช โดยมี 2 สาวสวย “ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล” Miss Universe Thailand 2010 และ “น้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์” Miss Universe Thailand 2016 ร่วมแสดงแบบ
 
 
กิจกรรมโครงการ “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพการทอผ้าฝ้าย โดยสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเพื่อให้ คนไทยได้ตระหนักถึงการใช้ผ้าฝ้ายเกิดกระแสความนิยมในกลุ่มของคนรักผ้าฝ้ายรวมถึงการประสานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาแล้วเป็นการสร้างคุณค่าและความงดงาม ของหัตถศิลป์ไทยให้สามารถดำรงอยู่ และมีการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ (Today Life’s Craft)งาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2560 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2560   ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใน วันดังกล่าวยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด “แสงเดือน”  (Magic Beams) เต็มรูปแบบ 20 ชุด
 
 
นอกจากนี้ ยังน่าสนใจด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การนำผลงานผ้าฝ้ายจากสมาชิก SACICT จัดแสดงและจำหน่ายจำนวน 150 คูหา นิทรรศการ “ด้วยพระเมตตาจากพ่อหลวง” เพื่อเทิดพระเกียรติ        ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรด้านการส่งเสริมอาชีพงานผ้าฝ้ายนิทรรศการ “ชุมชนทอผ้าฝ้ายไทย” ซึ่งได้รวบรวมสุดยอดแห่งภูมิปัญญาผ้าฝ้ายของไทยจากทั่วประเทศ ที่ได้รับยกย่องจาก SACICT ให้เป็น “ครูศิลป์แห่งแผ่นดิน” “ครูช่างหัตถกรรม” และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” มาร่วมกันจัดแสดง ภูมิปัญญาผ้าฝ้ายอันทรงคุณค่าการจัด workshop โดย วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การย้อมผ้าด้วยสี ธรรมชาติ การมัดย้อม การทำเครื่องประดับจากผ้าฝ้าย การปักผ้า และกิจกรรมไฮไลท์ของงานคือการจำหน่าย ผ้าฝ้ายพิมพ์ 5 ลายพิเศษ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ “กุหลาบควีนสิริกิติ์” “เส้นสีของผีเสื้อ” “ปลาตะเพียนทองในสายน้ำพระทัย” “สีสวยบนบอนสี” และ “ปูราชินี กษัตรี 5 รอบ” ซึ่งทั้ง 5 ลายพิเศษนี้ จะมีจำหน่ายเฉพาะในงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 แห่งเดียวเท่านั้น
SACICT เตรียมรถรับส่งสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 10 จำนวน  3 จุด คือ 1.หน้าศูนย์ การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 2.สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งประตูเชียงราก สามารถ สอบถามรายละเอียดและเส้นทางการเดินทางได้ที่ โทรศัพท์. 1289  หรือ www.sacict.or.th , www.facebook.com/faitorjai