วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 21:57 น.

ข่าวสังคม

มอบรางวัล

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 13.58 น.

มอบรางวัล

 

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมาย ในโครงการ ‘NBTC Disability Apps Mobile Applications Contest 2017’ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กสท