วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 04:32 น.

ข่าวสังคม

กฟผ.สัมมนา

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 20.09 น.

 กฟผ.สัมมนา

กฟผ. ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีในไทย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายอภิชาติ ชินวรรโณ คณะกรรมการ กฟผ. (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินสนับสนุนการจัดงานสัมมนา National Director Conference 2017 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 200,000 บาท เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ พร้อมนี้ กฟผ. ได้ร่วมออกนิทรรศการในหัวข้อ “ธรรมภิบาล กฟผ.” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา