วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:58 น.

ข่าวสังคม

"เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"เสด็จไปประทับรพ.วิชัยยุทธ

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 18.59 น.

"เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"เสด็จไปประทับรพ.วิชัยยุทธ

 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ ๑

 

 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ ๑

 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการอ่อนเพลีย หายพระทัยหอบเหนื่อย ปวดตามพระข้อ และพระกล้ามเนื้อ และมีพระปรอทสูง จึงเสด็จเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ


คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรกาย ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวิทยาพบว่า พระปับผาสะ หรือปอด อักเสบ และระดับออกซิเจนในพระโลหิตต่ำกว่าปรกติ อีกทั้งมีการอักเสบของพระยกนะ หรือตับ และพระกล้ามเนื้อร่วมด้วย คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับ ณ โรงพยาบาล เพื่อรักษาพระอาการประชวร


บัดนี้ หลังจากการถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง พระปับผาสะ หรือ ปอด และพระยกนะ หรือตับ ที่อักเสบดีขึ้นเป็นลำดับ ระดับออกซิเจนในพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท และยังมีพระอาการปวดตามพระข้อและพระกล้ามเนื้อ ทำให้ทรงลำบากในการทรงพระวรกาาย และทรงพระดำเนิน


คณะแพทย์จึงมีความเห็นร่วมกันขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับรักษาพระอาการประชวรในโรงพยาบาล และทรงงด การปฏิบัติพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐