วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:36 น.

ข่าวสังคม

ร่วมประชุม ....

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 17.10 น.

ร่วมประชุม .... 

 

นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนางสาวจิรัชยา เข็มศิริ เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 10 ณ องค์การสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ประกาศแนวทางร่วมคนพิการโลก no one left behind