วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 01:08 น.

ข่าวสังคม

เอกอัครราชทูตแคนาดาฯ พบเลขา สปส.

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 13.56 น.

เอกอัครราชทูตแคนาดาฯ พบเลขา สปส.

 
H.E.Ms.Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา ของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เรื่อง การปฏิรูปบำนาญกรณีชราภาพ การแบ่งแยกด้านการบริหารการลงทุน การร่วมมือด้านแรงงานของประเทศไทยและประเทศแคนาดา และการจ้างงานผู้สูงอายุ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม