วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 07:16 น.

ข่าวสังคม

ถวายพระพรชัยมงคล ....

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 06.24 น.

ถวายพระพรชัยมงคล ....

 

นพ. ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร รวมทั้งผู้ใช้บริการ พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร