วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 12:11 น.

ข่าวสังคม

ลงนามถวายพระพร ....

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 18.57 น.

ลงนามถวายพระพร .... 

 

 

 

คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ถวายแคชเชียร์เช็คจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ พระลานพระราชวังดุสิต และ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง