วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 06:04 น.

ข่าวสังคม

กลุ่มบีทีเอสน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 11.03 น.

กลุ่มบีทีเอส น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

 

นายคีรี  กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาทิ ดร.อาณัติ  อาภาภิรม นายกวิน  กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา  ได้เป็นประธานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ที่จิตอาสาของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกันประดิษฐ์ เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ อารบีทีเอส สำนักงานใหญ่ถนนพหลโยธิน